Tenacity Games 2011: Athletes 4 Cancer

[caption id="attachment_5532" align="alignleft" width="200" caption="Team Duke - a sponsor of the "Tenacity Games""]Team Duke [/caption]

[caption id="attachment_5533" align="alignright" width="200" caption="Athletes 4 Cancer"][/caption]

There are many awesome fundraising opportunities to participate in to raise money for cancer survivors . . . the Tenacity Games is one of them.  This was the first year that the “Tenacity Games” were held in the Columbia River Gorge.  This event brought athletes together to compete and raise money for a great cause.  Stand Up Paddle Boarding, Kite Boarding and Kayaking were all present in this year’s line-up of competitions.

I participated in “Kayak 4 Cancer”.  As a competitor, you could either pay a large race fee (your contribution to the ‘cause’) OR you could fundraise a certain amount of money to participate.  Either way . . . all the money raised is distributed to organizations that create amazing experiences for cancer survivors and the future of cancer research.

The kayak race started on the Lower, Lower White Salmon River (below Condit Dam) – 2 class III rapids, 1 mile of flatwater down to the mouth of the Columbia and a mile paddle across the Columbia to the Oregon side, was the race course.  With 20 mph wind . . . this race was more of a challenge than I had guessed it would be.

[caption id="attachment_5534" align="aligncenter" width="300" caption="First Class III rapid - White Salmon River"][/caption]

[caption id="attachment_5535" align="aligncenter" width="300" caption="All the different lengths of boats in the race . . . "][/caption]

I chose to race a Green boat . . . as, most of the other racers were in wildwater boats.  However, even the Green boat wasn’t as fast as those wildwater racers . . . I ended up second for the women’s category.  Wildwater boats won both the men’s and the women’s categories . . .

[caption id="attachment_5537" align="aligncenter" width="300" caption="Monica - 1st place"][/caption]

Great race, great cause  . . . can’t wait for next year.  For more information about the organization that puts this race on, please visit:  www.athletes4cancer.org.

[caption id="attachment_5536" align="aligncenter" width="300" caption=""Girls of the Gorge" ladies represent - Monica and Heather"][/caption]

[caption id="attachment_5538" align="aligncenter" width="300" caption="Can't wait for next year . . . see you there!"][/caption]

Results:

Kayak Mens - Top 3

1 Louis Geltman  22:20.394

2 Ryan Bahn  23:55:983

3 Dan Gavere  26:46:510

Kayak Womens - Top 3

1  Monica Gokey  29:55:515

2  Heather Herbeck  30:37:781

3  Mollie Daugherty  44:48:004

*****  All photos courtesy of Alexa Shuman


3 comments


  • James

    Erdőink e9s kf6rnyezetfcnk cikkhez sztreene9k hozze1 szf3lni .Nagyon jf3 cikk! Javaslatom az lenne,hogy zetelaki kf6zbirtokosse1g jelf6ljf6n ki egy helyet ,megszfcletett gyerekeinknek fcltetne9k egy fenyőcsemete9t. Biztos minden gyerek bfcszke9n mondane1 van egy fenyőm a Hargite1n .Amedg ole1falusiak df6ntik addig mi fcttessfck a fenyőt .


  • Kamil

    Te1je9koztate1s 2.0Me1rcius 17.-e9n este a zetelaki kultfarhe1z szednpade1n a helyi fiaaklotbf3l e9s meglett korfa f6rf6kedfjakbf3l verbuve1lf3dott szednje1tszf3k bemutatte1k Kode1ly Zolte1n He1ry Je1nos cedmű dalje1te9ke1t, amelyet Kove1cs Imre vezete9se9vel vittek szednre. Az előade1st siker f6vezte a helyiek kf6re9ben. Tove1bb taglalni a produkcif3 szednvonale1t, fogadtate1se1t, sikere9t, fczenete9t, az előadf3k e9rdemeit, vagy tove1bbi elemze9sbe bocse1tkozni, be1r e9rdemes lenne, me9gse teszem, mert nem ebből a ce9lbf3l jf6tt le9tre ez a 2.0-s te1je9koztate1s. Pontosabban nem is ce9lja van, hanem oka.Elemezni ugyanis isme9tle9s lenne, mert a helyi fajse1gban me1r megjelent egy rf6vid, szedvet, lelket melengető besze1molf3 az előade1srf3l, melyet az eseme9ny le9trejf6tte9ben is szervesen kf6zreműkf6dő helyi fiatal edrt meg, az fajse1gedrf3ktf3l elve1rhatf3 objektivite1ssal, a te9ma kf6rbeje1re1se1val. Csakhogy mie9rt is nem lett a besze1molf3 ve9gfcl is teljes kf6rű: az fajse1g tf6rdelőszerkesztője, be1r előre jelezve volt, hogy a cikket teljes terjedelme9ben vagy sehogy nem kf6zf6lhetik, jelf6letlenfcl (…)! kive1gott egy pe1r, az e9rem me1s oldalait is megvillantf3 mondatot, amelyek szf3ltak volna arrf3l is, hogy a nap nem mindig egyforme1n sfct, me9g Zetelake1n sem, e9s hogy nem minden olyan mese9be illően zajlik, mint ahogy az elő van ire1nyozva.A ve9gleges cikket elolvasva, ismerve az eredetit is, f3hatatlanul Umberto Eco Loana kire1lynő titokzatos tfcze cedmű műve jutott eszembe, nevezetesen az a re9sze melyben az edrf3 Olaszorsze1gban a me1sodik vile1ghe1borfa ideje9n uralkodf3 propagandairodalmat mutatja be az olvasf3 sze1me1ra.Erre a meghf6kkentő hasonlf3se1gra re1df6bbenve ke9rde9sek merfcltek fel bennem: tisztesse9ges-e informe1cif3kat elhallgatni, a kf6zve9leme9nyt manipule1lni? Szfckse9ge van-e a helyi szinten az előző ciklushoz ke9pest nagyszerűen műkf6dő vezete9snek ilyen kisstedlű informe1cif3ellenőrze9sre? Vajon egy ilyen vissze1s helyzetben, amikor egy amfagy nem elfogult besze1molf3 nem jelenhet meg, mert az aktedv csoport nem e9ppen aranyse1rga tapasztalatait is tfckrf6zi, tud-e fennmaradni az a lelkesede9s, ami a csoportot jellemezte? Tud-e ez ettől jobb lenni?Ve9leme9nyem szerint e9rdemes hitelesen besze9lni az eseme9nyekről, me9g akkor is, ha nem teljesen kedvfcnkre valf3ak. Mert ugyanis a kicsi gyermek is tudja me1r, hogy a harang is giling-galangra szf3l, a sze9kely ember pedig tudja, hogy a hfassal csont is je1r.A kimaradt mondatok:Becsfclendő, hogy f6nf6s e9rdekek, anyagi javak reme9nye e9s mindenfe9le he1tte9rsze1nde9k ne9lkfcl kezdtek el szedndarabot tanulni, mage1e9rt a je1te9ke9rt je1tszottak, f6nmaguk szf3rakoztate1se1ra, e9s az me1r csak hab volt a torte1n, hogy a kf6zf6nse9g is ugyanolyan jf3l szf3rakozott az előade1s napje1n. Ebben a kontextusban teljesen mindegy, ki milyen politikai ne9zetet vall, milyen pe1rtot ke9pvisel, nem a politike1nak kellene a mozgatf3rugf3nak lennie. Az előadott szedndarabhoz hasonlf3 kulture1lis eseme9nyek mege9rdemelnek egy politikai ne9zetektől ffcggetlen helyet a falukf6zf6sse9g e9rte9keinek rangle9tre1je1n.


  • Welington

    Super invfmratioe writing; keep it up.


Leave a comment